התחילו כבר היום להגן על ילדיכם!
הקליקו להורדה פשוטה ונוחה של PureSight Multi ותוך דקות ספורות ילדיכם יהיו מוגנים ואתם תוכלו לישון בשקט.


HowDoIGetUpdatesForPureSightPCAndHowToKnowIfItIsUpdated


YourPureSightPCGetsUpdatesAutomatically
IfYouWishToCheckThatYourProductHasTheLatestUpdateFollowThoseSteps
 1. RightClickOnPureSightPCIconAndSelectboutOption


 2. WindowWillOpenWithYourProductDetails


 3. CompareDetailsToLastProductDetails
  PureSightPCLastProductDetails
  ProductVersion
  STLVersion
  Signatures
 4. ClickOK
 5. IfYouWantToUpdateProduct
  • RightClickOnPureSightPCIcon
  • ChoosePreferences
  • EnterAdministratorPasswordAtPreferencesOptions
  • ClickOnAdvancedSettings
  • ClockOnProductUpdates
  • ClickOnUpdateNow
  • IfThereAreUpdateClickOnDownloadUpdate
  • ReturnTwoPrevStepsUntilThereIsNoUpdates
  • ClickOK
  • ClickAgainOK
  • ClickExit