התחילו כבר היום להגן על ילדיכם!
הקליקו להורדה פשוטה ונוחה של PureSight Multi ותוך דקות ספורות ילדיכם יהיו מוגנים ואתם תוכלו לישון בשקט.

freeSofstwareText

uniqueControlFilteringSoftware
internetBullyingIsProblem


protectionAllDevicesTitle
protectionAllDevices
socialNetworkProtection
socialNetworkProtectionText
definedSchedules
setHoursAndDays
protectionAgainstBullies
protectionFromOnlineBullying
reportsAndAlerts
warningsAboutRealThreatsRealTime
filteringUnwantedSites
theBestSolutionForWebFiltering
fileSharingControl
selectTheProgramYouWantToBlock
parentsPortal
beActivelyInvolvedInYourChildrenLives


youNeedPracticalSolution
practicalSolution enjoyInternetAndYouWillNotbeConcernedDangers
easyAndIntuitiveSolution verySimpleInstallationAndUse
beRelaxed softwareScansTheWebAutomaticallyAndFilter
bestSolution softwareHandlesChatEtc
realTimeReports BeAwareTheProblem