התחילו כבר היום להגן על ילדיכם!
הקליקו להורדה פשוטה ונוחה של PureSight Multi ותוך דקות ספורות ילדיכם יהיו מוגנים ואתם תוכלו לישון בשקט.


IWantToBlockCertainWebsiteWhatSholdIDo

FollowThoseStepsToCheckWebActivityReportsToAddOrRemoveRequestedSite
 1. RightClickOnPureSightPCIcon
 2. SelectPreferences
 3. EnterAdministratorPassword
 4. ClickOnReports
 5. InsideTheReportYouWillSeeTheOptionViewReportBy


 6. ReportResultWindowWillOpen
  1. ClickOnTheSiteThatYouWantToMange
  2. ClickOnAllowOrBlockThisSite
 7. WindowWillOpenShowingSiteAddress
  ChooseAllowOrBlockAccessToSite


 8. IfYouWishToEnableTheEntireSiteAddress
 9. ClickClose
 10. ClickApply
 11. CloseThePreferencesWindow
**SitesCanBeEnabledOrBlockedByOurWebFilterUnderCategories


YouCanAlsoEnabledOrBlockedSitesByAddItToList