התחילו כבר היום להגן על ילדיכם!
הקליקו להורדה פשוטה ונוחה של PureSight Multi ותוך דקות ספורות ילדיכם יהיו מוגנים ואתם תוכלו לישון בשקט.


IFailedToActivatePureSightPCWhatCanIDo

 1. CheckYourInternetConnection
 2. CheckYourFirewallProperties
 3. CheckYourProxySettings
  FollowTheseSteps
  • RightClickOnPureSightPCIcon
  • SelectThePreferences
  • EnterAdministratorPassword
  • ClickOnAdvancedSettings
  • ClickOnInternetConnection
  • ConfigureYourProxyServer
  • ClickApply
  • ClickOK
  • ClickExit
 4. RightClickAgainOnPureSightPCIcon
 5. ChooseActivatePureSightPC
 6. FillYourActivationPassword


 7. AfterActivationYouWillGetMessage
**SaveYourActivationKeyAndPasswordAwayFromYourChildren