התחילו כבר היום להגן על ילדיכם!
הקליקו להורדה פשוטה ונוחה של PureSight Multi ותוך דקות ספורות ילדיכם יהיו מוגנים ואתם תוכלו לישון בשקט.


InstallationGuide

 1. connectToInternetAndInsertCD
  doNotHaveInstallationFile
  1. DownloadTheInstallationFile Here.
  2. saveFileToHardDisc
  3. DownloadCompletedOpenIt
 2. setupWillStartAutomatically
 3. ChooseInstallationLanguage 4. clickNextAtWellcomeScreen


 5. readLicenceAggreementChooseIAccept


 6. insertActivationKey


 7. chooseTypicalInstallation


 8. insertAdministratorPassword
  **ProtecedPasswordOverrideOrTurnOffSoftware


 9. ClickNextToStartInstallation


 10. ClickYesOrNoIfYouWantToRead


 11. RebootYourComputer


AfterComputerRebootedItselfInstallationFinished

**saveYourActivationPasswordAwayFromYourChildren

INeedHelpWithTheInstallation