התחילו כבר היום להגן על ילדיכם!
הקליקו להורדה פשוטה ונוחה של PureSight Multi ותוך דקות ספורות ילדיכם יהיו מוגנים ואתם תוכלו לישון בשקט.


SomePagesBlockedWhatCanIDo

WebsiteIsBlockedWithTheFollowingDetails

youBlockedByPS
theRequestedWebsiteIs
BlockingReason
CategorywhyBlockingPageAppear

PleaseFollowTheSteps
 • OverrideOnceOurWebFilter
  1. ClickOverride
  2. EnterYourAdministratorPassword

  3. ClickOkAndGetTheWebsite


 • OverridePermanentlyOurWebFilter
  1. ClickOnPureSightIcon
  2. ChoosePreferences
  3. EnterAdministratorPasswordAtPreferencesOptions
  4. clickOK
  5. ChooseWebFilterTab
  6. RemoveCategoryOrAddToAllowList

   payAttentionCategories