התחילו כבר היום להגן על ילדיכם!
הקליקו להורדה פשוטה ונוחה של PureSight Multi ותוך דקות ספורות ילדיכם יהיו מוגנים ואתם תוכלו לישון בשקט.


MyPureSightPCIconHasChangedOrMissing

ThePureSightPCIconIsLocatedOnTheSystemTray
IconChangingAccordingToTheSoftwareStatusOrModes
PureSightPCIcon - OperationalStatus
PureSightPCIcon - AdminMode
PureSightPCIcon - ActivationKeyIsMissingOrExpired
PureSightPCIcon - InstallationWasDamaged

IconHasDisappeared

YouCanControlIfThePureSightPCIconDisplayedOrNot FollowThoseSteps
 1. ClickWindowsStartBattonInsideProgramsClickPureSightPC
 2. ClickOnPureSightIcon
 3. SelectThePreferences
 4. EnterAdministratorPassword
 5. clickOK
 6. ClickOnAdvancedSettings
 7. GoToTrayIcon
 8. ChooseTheOptionThatYouPreferForDisplayingOrHidingTheIcon


 9. ClickApply
 10. clickOK
 11. ClickExit